• Asiantsdfed@Gmail.com

  • تماس با ما:09171599871

  • زمان :شنبه-پنجشنبه 23:00-17:00

خبرهای تانگ سودو

سمینار و استاژ فنی دفاع شخصی کمیته تانگ سودو کشور در مورخ 1402/06/31 در تهران بزرگ با حضور ریاست محترم کمیته تانگ سودو ایران ، مسولین کمیته های فنی و آموزش و همه نمایندگان رسمی کمیته تانگ سودو در استانها و هنرجویان استانهای تهران و البرز در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می گردد.

طی حکمی از سوی استاد سهراب زاده ریاست کمیته تانگ سودو کشور سرکار خانم فاطمه خوانچه بمهر از قهرمانان تانگ سودو استان فارس بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی تانگ سودو ایران معرفی و منصوب شد. در بخشی از حکم ایشان آمده است نظر به تعهد و تجربیات ارزنده سرکار عالی و آشنایی با امور رایانه،عکاسی و فیلمبرداری و همچنین امور انفورماتیک و فضای مجازی کاربردی به مدت یکسال بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی تانگ سودو کشور منصوب می گردید.

طی حکمی از سوی استاد سهراب زاده ریاست کمیته تانگ سودو کشور استاد حسین هنریان مجرد از قهرمانان و مربیان ارزنده تانگ سودو کشور بعنوان نماینده تانگ سودو استان بوشهر به هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر و فدراسیون معرفی و منصوب شد.

استاد فرهان میرزابیگی از سوی استاد سهراب زاده ریاست کمیته تانگ سودو ایران بعنوان مسئول گردهمایی خانوادگی تانگ سودو هان مادانگ و همچنین مسئول کمیته شکستن اجسام سخت تانگ سودو کشور معرفی و منصوب شد. در بخشی از حکم ایشان آمده است نظربه تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی در ورزشهای رزمی کره ای و آشنایی با قوانین فدراسیون جهانی تانگ سودو مودوکوان در بخش شکستن اجسام سخت از تاریخ صدور حکم به مدت یکسال بعنوان مسئول هان مادانگ و کمیته شکستن اجسام سخت کمیته تانگ سودو کشور منصوب می شوید امید است با برنامه ریزی دقیق و تشکیل شورای راهبردی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی تانگ سودو کشور در بخش بانوان در مورخ 1401/12/17 در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس در سالن دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با حضور 130 ورزشکار از 9 استان باشکوه برگزار شد. در پایان این رقابت ها استان هرمزگان مقام اول و استانهای فارس و کرمان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

دسته بندی مطالب

تصاویر منتخب

08.jpg